Garantie


AdSystems Garantie

Efficiency, besparing én bedrijfscontinuïteit.

Escrowovereenkomsten garanderen dat de rechten van software uitstekend beschermd zijn. Gebruikers kunnen zo nooit de dupe worden van een eventueel probleem dat bij de maker van de software zou kunnen ontstaan. Uw keuze voor AdSystems betekent dus niet alleen een keuze voor efficiency, kostenbesparing en overzicht, maar ook voor 100% bedrijfscontinuïteit.


Up-to-standard, up-to-date

Ook telt de gebruikersvereniging een softwarecommissie die alle contacten met AdSystems onderhoudt. Laatste wijzigingen, suggesties, aanpassingen: u bent er in uw systeem altijd van verzekerd. Tijdens de gebruikersbijeenkomst informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen in het programma. Ook nemen wij alle softwarematige veranderingen met u door, inclusief een gezamenlijke evaluatie daarvan. Kortom, met uw deelname aan de gebruikersvereniging bent én blijft u up-to-date en up-to-standard.


Software servicecontract

Hoe u altijd verzekerd bent van de nieuwste softwareversie? Door een servicecontract af te sluiten met AdSystems. De laatste wijzigingen krijgt u dan via onze website of per post aangeleverd. Mocht er zich een storing voordoen in uw programma, dan lost AdSystems die voor u op. Op afstand. En als u vragen heeft over uw programmatuur of u zit vast, dan bieden wij u telefonische hulp. Direct.